Na aké obdobie je možné si doménu .eu zaregistrovať?

Doménu .eu je možné od 7.apríla 2011 registrovať a predĺžiť na obdobie 1 až 10 rokov.