Spory o .eu doménu

Ak sa domnievate, že bola niektorá z domén zaregistrovaná neprávom, môžete podať žiadosť na Rozhodcovský súd. Na riešenie sporov ohľadom domén .eu bol vybraný český Rozhodčí soud pri Hospodářske a Agrárni komorě so sídlom v Prahe.
 
Rozhodovanie prebieha na základe pravidiel ADR (alternatívneho riešenia sporov).
Viac informácií nájdete na webových stránkach centrálneho registra EURid.