Čo je potrebné uviesť pri registrácii .ru domény na právnickú osobu?

Pri registrácii .ru domény na právnickú osobu je potrebné v objednávke povinne uviesť:
 
1) názov spoločnosti
2) IČO spoločnosti
 
Do cca 30-tich minút od dokončenia objednávky Vám dorazí výzva k platbe, kde nájdete fakturačné údaje potrebné k riadnej úhrade registračného poplatku. Po uhradení poplatku je doména (v pracovné dni) poslaná k registrácii. Ide o ručnú registráciu, a preto si na spracovanie vyhradzujeme 24 hodín. Po zadaní registrácie domény priamo v hlavnom registri dochádza k testovaniu DNS serverov, ktoré boli v objednávke zadané. Testovanie prebieha až 6 hodín. Je teda veľmi dôležité, aby bola doména riadne zanesená na DNS serveroch, ktoré zadávate do objednávky. V prípade, že v objednávke zadáte DNS servery FORPSI, o zanesenie domény sa postaráme sami. 
 
V prípade, že je zistené, že v objednávke boli zadané iné servery než FORPSI a doména nie je na daných serveroch zanesená, je klient o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu. Doména je zasielaná k registrácii až po tom, čo je problém s DNS servermi vyriešený. Do tej doby je doména stále voľná k registrácii.
 
Po úspešnom dokončení registrácie obdrží zákazník na kontaktný email potvrdenie o spracovaní objednávky a má možnosť doménu vo svojom účte spravovať.