Ako dlho trvá dokončenie registrácie po objednaní registrácie .ru domény a uhradení reg. poplatku zákazníkom?

Registrácia .ru domén sa vykonáva ručne. Podmienkou na úspešné spracovanie je správne zanesenie domény na DNS serveroch a poskytnutie všetkých potrebných kontaktných údajov v objednávke. Pri zvolení DNS serverov FORPSI uskutočníme zanesenie domény sami. Registrácia domény je dokončená do 24 hodín od odoslania k registrácii. Predĺženie registračnej doby je spôsobené jednak ručnou registráciou a tiež technickými testami, ktoré hlavný registrátor vykonáva. Technické testy trvajú 6 hodín. Po obdržaní potvrdenia z registra dochádza k dokončeniu registrácie.
 
Je teda veľmi dôležité, aby bola doména riadne zanesená na DNS serveroch, ktoré zadávate do objednávky.
 
V prípade, ak je zistené, že v objednávke boli zadané iné servery než FORPSI a doména nie je na daných serveroch zanesená, je klient o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu. Doména je zasielaná k registrácii až potom, čo je problém s DNS servermi vyriešený. Do tej doby je doména stále voľná k registrácii.
 
Po úspešnom dokončení registrácie obdrží zákazník na kontaktný email potvrdenie o spracovaní objednávky a má možnosť doménu vo svojom účte spravovať.