Na aké obdobie je možné registrovať .ru doménu?

Registrácia .ru domény je možná iba na jeden rok.
 
Registráciu domény s koncovkou .ru je možné objednať na našich stránkach www.forpsi.sk/domain. Ide o štandardný objednávkový proces. Do cca 30-tich minút od objednávky obdržíte na kontaktný email výzvu k platbe s fakturačnými údajmi potrebnými na riadne uhradenie registračného poplatku. Doména sa odosiela k registrácii až po fyzickom pripísaní registračného poplatku na náš účet. Doménu teda nie je možné odoslať k registrácii iba na základe zaslania dokladu o úhrade poplatku.
 
Objednávkou nie je doména rezervovaná, a je teda naďalej voľná k registrácii u iných registrátorov!