Zmena majiteľa .pl domén

O zmenu majiteľa .pl domény je potrebné požiadať na doménovom oddelení prostredníctvom kontaktného formulára zo zákazníckej administrácie, kde je doména vedená. Doménové oddelenie Vám zašle formulár, ktorý je potrebné vyplniť a potvrdiť oboma stranami (oboma majiteľmi) - vždy podpis oprávnenej osoby + pečiatka (v prípade právnickej osoby, ak je pečiatka k dispozícii). Vyplnený formulár zašlite späť na doménové oddelenie v prílohe emailu. Doménové oddelenie formulár odošle do registra a po spracovaní budete informovaní.
 
Zmena majiteľa .pl domén nie je spoplatnená, a preto nedochádza zmenou majiteľa k predĺženiu domény na ďalšie obdobie.