Čo je potrebné splniť pred začatím registrácie .de domény v prípade požiadavky registrácie s inými DNS servermi než FORPSI?

Pred začatím registrácie je nevyhnutné mať požadovanú .de doménu správne zanesenú v DNS serveroch, s ktorými ju zákazník požaduje zaregistrovať. Správnosť zanesenia domény do požadovaných serverov je potrebné overiť na nasledujúcich stránkach: https://nast.denic.de/
 
Pri nastavení DNS serverov koncovky .de je potrebné dodržiavať veľmi prísne pravidlá:
- nie je povolené, aby oba nameservery odkazovali na zhodnú IP adresu
- IP adresa sa nesmie zhodovať v treťom segmente
- hodnota "refresh" musí byť nastavená min. na 10 000
- musí byť povolená funkcia "ping"
- apod.
 
Využitím vyššie uvedeného odkazu je možné overiť si správnosť zanesenia domény s tým, že Vám systém automaticky vyhodnotí nastavenie a uvedie prípadné nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Až po tom, čo systém vyhodnotí výsledok testovania za "úspešný", je možné použiť dané DNS servery k registrácii domény.
 
V prípade nesprávneho zanesenia domény do DNS nie je možné registráciu domény uskutočniť. Zanesenie domény na DNS servery môžu zaistiť správcovia DNS serverov.