Ako uskutočniť zmenu registrátora domény .de k našej spoločnosti?

Ak máte záujem o transfer domény .de k našej spoločnosti, je potrebné ho objednať na našich stránkach. Niekedy sa stane, že náš systém nezistí status domény a objednávka sa Vám nebude dať uskutočniť. V tomto prípade si napíšte na domain@forpsi.com a doménové oddelenie povolí objednávku preregistrácie.
 
Do 30tich minút obdržíte výzvu k platbe. Po uhradení poplatku Vám dorazí z nášho systému email s odkazom na vloženie AUTH-ID. Po uložení AUTH-ID bude transfer domény podaný administrátorom k spracovaniu v hlavnom registri. 
 
AUTH-ID kód i uvoľnenie domény Vám zariadi súčasný registrátor na základe Vašej žiadosti.
 
Po dokončení preregistrácie je doména o 1 rok predĺžená. Nový dátum exspirácie sa počíta od dátumu dokončenia transferu + 1 rok. Dochádza teda k zmene dátumu exspirácie oproti pôvodnému dátumu u predchádzajúceho registrátora.