Ako zmeniť DNS servery .de domény?

Zmenu je potrebné objednať si cez zákaznícku administráciu, návod nájdete tu.
 
Pri .de doménach je nevyhnutné mať doménu správne zanesenú na nových požadovaných DNS serveroch. Správnosť zanesenia domény do požadovaných DNS serverov je potrebné overiť na nasledujúcich stránkach DENICu.
 
Pri zmene DNS serverov koncovky .de je potrebné dodržiavať veľmi prísne pravidlá:
- nie je povolené, aby oba nameservery odkazovali na zhodnú IP adresu
- IP adresa sa nesmie zhodovať v treťom segmente
- hodnota "refresh" musí byť nastavená min. na 10 000
- musí byť povolená funkcia "ping"
- apod.
 
Využitím vyššie uvedeného odkazu je možné overiť správnosť zanesenia domény s tým, že Vám systém automaticky vyhodnotí nastavenie a uvedie prípadné nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Až potom, čo systém zhodnotí výsledok testovania za "úspešný", je možné vykonať zmenu DNS serverov na novo požadované. 
 
Ak chcete vykonať zmenu DNS serverov na FOPRSI, stačí v administrácii zvoliť pripravené nastavenie a potvrdiť zmenu. Zanesenie domény na DNS servery FORPSI a následnú zmenu v registri zaistíme za vás. 
 
V prípade nesprávneho zanesenia domény do nových DNS nie je možné zmenu vykonať. Zmena DNS serverov spravidla trvá 24 a viac hodín.