Môže byť technický správca .de domény iný než FORPSI?

Áno môže, spravidla v prípade, že doména má byť registrovaná s inými DNS než FORPSI. Požiadavku na registráciu .de domény s iným technickým správcom ako FORPSI je potrebné zaslať cez kontaktný formulár po prihlásení sa do užívateľského účtu, v ktorom je doména vedená pri platbe objednávky registrácie .de domény. Na úspešné zadanie iného technického správcu než FORPSI, požaduje register povinný kontaktný údaj - faxové číslo. K registrácii technického kontaktu sú teda potrebné tieto údaje:
 
- Názov organizácie
- kontaktná osoba
- adresa (ulica, mesto, PSČ)
- telefónne číslo
- faxové číslo
- kontaktný email.