Na koho je možné registrovať .de domény?

Registráciu .de domény je možné zaistiť na súkromné osoby (teda fyzické osoby nepodnikateľov), ktoré dovŕšili 18 rokov, fyzické osoby podnikateľov i právnické osoby zapísané v Obchodnom či živnostenskom registri. Pri koncovke .de nie je žiadne iné obmedzenie budúceho držiteľa domény týkajúce sa miesta pobytu (sídla spoločnosti).