Čo je to autorizačné heslo pre transfer?

Autorizačné heslo pre transfer slúži k zmene registrátora domény, kontaktu či sady nameserverov. Toto heslo zároveň slúži ako autorizácia zmien domény, kontaktov či sady nameserverov.
 
Pre každý objekt (doména, kontakt či nsset) existuje iba jedno autorizačné heslo. Autorizačné heslo k danému objektu je možné zistiť na našich webových stránkach.

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.
 
Týmto heslom (vždy k danému objektu) je možné okrem registrátora objektu ešte zmeniť:
  • údaje domény (napr. zmena či pridanie administratívneho kontaktu, zmena nssetu, zmena sady kľúčov);
  • údaje uvedené pri určitom kontakte (prípadne je možné pomocou hesla niektoré údaje skryť);
  • údaje vo vnútri určitého ns setu (sady nameserverov).