Čo je to delegované doménové meno?

"Delegované doménové meno" je registrovaný doménový názov, o ktorom CZ.NIC vedie záznam na primárnom mennom serveri (tzv. zóna CZ).
 
 
Pravidlá delegácie doménového mena (platné od 1.10.2007)
  1. Registrované doménové meno nemusí byť delegované. Zrušenie delegácie nemá vplyv na registráciu doménového mena.
  2. CZ.NIC deleguje registrované doménové meno, ku ktorému je priradená práve jedna sada nameserverov.
  3. Združenie CZ.NIC je oprávnené vykonávať technické kontroly menných serverov v sade nameserverov priradených k doménovému menu.
  4. Zrušením registrácie doménového mena sa bez ďalšieho upozornenia ruší delegácia doménového mena. Zrušením priradenia sady nameserverov k doménovému menu sa ruší delegácia doménového mena. Za podmienok stanovených týmito pravidlami registrácie môže byť zrušená delegácia doménového mena aj keď je k nemu priradená sada nameserverov.