Čo je to kontakt?

Kontakt je záznam o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe vedený v centrálnom registri združenia CZ.NIC. Tento kontakt môže figurovať v pozícii držiteľa domény, v pozícii administratívneho kontaktu doménového názvu či v pozícii technického kontaktu sady nameserverov.
 
Kontakty potom môžu vykonávať tieto zmeny:
 
Držiteľ doménového názvu:
 • zmenu údajov v kontakte držiteľa;
 • zmenu držiteľa doménového názvu;
 • výmenu/pridanie/odobranie administratívneho kontaktu;
 • výmenu/pridanie/odobranie skupiny nameserverov;
 • zrušenie doménového názvu;
 • zmenu určeného registrátora domény a kontaktu držiteľa.
 
Administratívny kontakt doménového názvu:
 • zmenu údajov v administratívnom kontakte;
 • výmenu/pridanie/odobranie skupiny nameserverov;
 • zmenu určeného registrátora domény a administratívneho kontaktu.
 
Technický kontakt sady nameserverov:
 • zmenu údajov v technickom kontakte;
 • výmenu/pridanie/odobranie nameserverov v sade nameserverov;
 • výmenu/pridanie/odobranie technického kontaktu v sade nameserverov;
 • zmenu určeného registrátora nssetu a technického kontaktu.
Všetky informácie o kontakte je možné nájsť priamo v databáze CZ.NIC dostupnej na adrese nic.cz.