Čo sú to Pravidlá alternatívneho riešenia sporov?

Ide o dokument obsahujúci ustanovenia o riešení sporov o užívaní doménového názvu a tzv. rozhodcovskú verejnú ponuku, ktorej ustanovenia by mali prispieť k rýchlejšiemu riešeniu sporov o doménové názvy v doméne .cz.
 
Dokument je k nahliadnutiu tu: Pravidlá alternatívneho riešenia sporov