Kto je registrátor a kto je určený registrátor?

  • Registrátor - subjekt oprávnený pristupovať definovaným spôsobom k Centrálnemu registru a zadávať požiadavky na zmeny záznamov vedených v Centrálnom registri. Akúkoľvek zmenu je možné vykonať iba prostredníctvom registrátora.
 
  • Určený registrátor
                        - registrátor pre konkrétny doménový názov určený držiteľom;
                        - registrátor pre konkrétnu sadu nameserverov určený technickým kontaktom.
 
Každému registrovanému doménovému názvu, rovnako ako každej sade nameserverov a každému kontaktu, pripadá práve jeden určený registrátor.
Určeného registrátora je potom možné zistiť vždy k danému objektu pomocou WHOIS databázy na stránkach www.nic.cz