Ktoré osoby sú oprávnené autorizovať jednotlivé zmeny?

Držiteľ doménového názvu:
 • zmena registrátora domény;
 • zmena držiteľa doménového názvu (prípadne údajov kontaktu držiteľa);
 • výmena/pridanie/odobranie administratívneho kontaktu;
 • výmena/pridanie/odobranie skupiny nameserverov;
 • zrušenie doménového názvu.
Administratívny kontakt doménového názvu:
 • zmena registrátora domény;
 • zmena údajov administratívneho kontaktu;
 • výmena/pridanie/odobranie skupiny nameserverov.
Technický kontakt sady nameserverov
 • výmena/pridanie/odobranie nameserverov zo sady nameserverov;
 • zmena údajov technického kontaktu;
 • výmena/pridanie/odobranie technického kontaktu.