Na koľko rokov je možné predĺžiť .cz doménu

Doménu .cz je možné predĺžiť na obdobie od 1 až do 10 rokov.
 
Maximálna doba platnosti domény je 10 rokov (počítajú sa i začaté roky), ak teda predlžujete doménu ešte pred exspiráciou, je potrebné od maximálnej doby odčítať počet začatých rokov do dátumu exspirácie.
 
Príklad - doména exspiruje 1.10.2015 a predlžujete ju 10.9.2015, teda ešte pred exspiráciou (aj keď je to len pár dní, počíta sa to ako necelý 1 rok). V tento deň je teda možné doménu predĺžiť maximáne o 9 rokov. Ak chcete vykonať predĺženie na 10 rokov, je potrebné uskutočniť predĺženie v dvoch krokoch. Najskôr predĺžiť doménu na 9 rokov a desiaty rok si objednať 1.10.2015, kedy uplynie pôvodná platnosť domény.