Ako zistiť AUTH ID (autorizačné heslo) pre transfer

Autorizačné heslo je možné nechať si zaslať na emailovú adresu daného objektu takto:
 
  1. Otvorte si stránky forpsi.sk.
  2. Kliknite na záložku domény.
  3. Dole na stránke kliknite na odkaz "Správa .cz domén".
  4. Kliknite na odkaz "zaslanie autorizačného hesla".

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.

 
 
 
V prípade, že by emailová adresa daného objektu nebola funkčná alebo dostupná, je možné si nechať AUTH ID zaslať na iný email. K tomu potom slúži formulár dostupný na stránkach CZ.NICu.
Formulár nájdete tu: https://www.nic.cz/whois/send-password/ (náhľad nižšie)
  1. Požiadavka: vyberte "Zaslat heslo pro transfer".
  2. Ako typ objektu zvoľte požadovaný objekt (doména - "potrebné zadávať bez www"), kontakt, ns set).
  3. Identifikátor je možné zistiť v WHOIS databáze CZ.NICu.
  4. Ako spôsob zaslania zvoľte "na uvedený email - použiji úředně ověřený podpis".
  5. Vpíšte prípadný dôvod, opíšte kontrolný kód a kliknite na "odoslať".
Po tomto procese sa Vám vygeneruje PDF žiadosť. Túto žiadosť je potrebné vytlačiť a s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby zaslať na adresu CZ.NICu.
 
CZ.NIC po obdržaní žiadosti odošle AUTH ID na inú emailovú adresu zadanú v žiadosti.