Ako zistiť AUTH ID (autorizačné heslo), ak emailová adresa objektu nie je funkčná

V takomto prípade vyplňte formulár na https://www.nic.cz/whois/send-password/ CZ.NICu:
 
 
Do formulára je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:
  • názov objektu, ku ktorému bude autorizačné heslo poskytnuté (ako zistiť názov objektu viď nápoveda nižšie);
  • spôsob, akým bude autorizačné heslo doručené.

Autorizačné heslo môže byť doručené:
  • na email podpísaný elektronickým podpisom;
  • na email vyplnený vo formulári, a to až na základe schválenej žiadosti s notársky overeným podpisom (vygenerovaný PDF dokument, kde sú predvyplnené položky s informáciami z Centrálneho registra k príslušnému objektu. Tento predvyplnený dokument stačí vytlačiť a s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby zaslať na adresu CZ.NICu).

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní. 

____________________________________________

Ako zistiť názov objektu:
 
Názov objektu je možné zistiť v WHOIS databáze centrálneho registra CZ.NIC. Po zadaní názvu domény do vyhľadávacieho poľa je možné zistiť kompletné detaily o doménovom názve vrátane identifikátorov daných objektov.