Kam sú zasielané jednotlivé autorizačné heslá?


Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní.  

  • autorizačné heslo k doméne - je zasielané na emailovú adresu kontaktu držiteľa domény a emailovú adresu administratívneho kontaktu
  • autorizačné heslo ku kontaktu - je zasielané na emailovú adresu uvedenú v kontakte
  • kontakt držiteľa domény - heslo je odoslané na email držiteľa domény uvedený v WHOIS databáze centrálneho registrátora
  • administratívny kontakt - heslo je odoslané na email administratívneho kontaktu domény uvedeného v WHOIS databáze centrálneho registrátora
  • technický kontakt - heslo je odoslané na email technického kontaktu domény uvedeného v WHOIS databáze centrálneho registrátora

  • Autorizačné heslo k sade nameserverov - je zasielané na emailovú adresu technického kontaktu.
_______________________________________________________

 
Ako zistím, aká adresa je pri danom kontakte vedená?
Emailovú adresu k určitému kontaktu je možné zistiť v WHOIS databáze centrálneho registrátora na stránkach www.nic.cz.
  1. Do vyhľadávacieho poľa zadáte názov domény.
  2. Vo výpise domény vyhľadáte požadovaný kontakt.
  3. Kliknite na jeho identifikátor.
Tým sa rozbalí ponuka s detailmi v danom kontakte vrátane jeho emailovej adresy. V niektorých prípadoch je možné zistiť, že kontaktný email je skrytý. V takomto prípade sa informujte o aktuálnom emaile na doménovom oddelení.