Kam sú zasielané jednotlivé autorizačné heslá?

Autorizačné heslo k doméne - je zasielané na emailovú adresu kontaktu držiteľa domény a emailovú adresu administratívneho kontaktu.
 
Autorizačné heslo ku kontaktu - je zasielané na emailovú adresu uvedenú v kontakte.
 
    kontakt držiteľa domény - heslo je odoslané na email držiteľa domény uvedený v WHOIS databáze centrálneho registrátora.
    administratívny kontakt - heslo je odoslané na email administratívneho kontaktu domény uvedeného v WHOIS databáze centrálneho registrátora.
    technický kontakt - heslo je odoslané na email technického kontaktu domény uvedeného v WHOIS databáze centrálneho registrátora.
 
Autorizačné heslo k sade nameserverov - je zasielané na emailovú adresu technického kontaktu.
 
Ako zistím, aká adresa je pri danom kontakte vedená?
Emailovú adresu k určitému kontaktu je možné zistiť v WHOIS databáze centrálneho registrátora na stránkach www.nic.cz.
  1. Do vyhľadávacieho poľa zadáte názov domény.
  2. Vo výpise domény vyhľadáte požadovaný kontakt.
  3. Kliknite na jeho identifikátor.
Tým sa rozbalí ponuka s detailmi v danom kontakte vrátane jeho emailovej adresy. V niektorých prípadoch je možné zistiť, že kontaktný email je skrytý. V takomto prípade sa informujte o aktuálnom emaile na doménovom oddelení.