Vytvorenie nového kontaktu pre .cz domény

Pri správe domény .cz je občas potrebné pridať kontaktnú osobu do evidencie registra CZ.NIC (napr. pri zmene majiteľa domény, vytvorení novej sady DNS serverov a ich technického správcu a pod). Ak potrebujete vytvoriť nový kontakt pre tieto potreby, je to možné uskutočniť pomocou formulára dostupného na stránkach www.forpsi.sk. K formuláru sa dostanete nasledovne:
  1. Zobrazte si stránky www.forpsi.sk
  2. Kliknite na hornú záložku domény.
  3. Kliknite v spodnej časti stránky na červené políčko "Správa .cz domén".
  4. Následne kliknite na odkaz "Vytvorenie kontaktu".
 
Pomocník:
 
- Položky označené červenou hviezdičkou sú vo formulári povinné.
 
- Identifikátor - ide o ID novo vytvoreného kontaktu, ktorého tvar si zvoľte podľa svojho vlastného uváženia. Povolenými znakmi sú písmená, čísla a pomlčka. Ostatné znaky sú zakázané a nie je možné ich použiť. Podmienkou na vytvorenie nového kontaktu je, že v evidencii CZ.NIC ešte neexistuje kontakt s rovnakým ID. Toto si môžete overiť priamo na www.nic.cz, prípadne Vás na danú skutočnosť obsadenia identifikátora upozorní náš server po pokuse odoslať kontakt do registra.
 
- Email - ide o email držiteľa kontaktu a teda údaj, na ktorý bude v prípade autorizácie zmien zaslané autorizačné heslo k danému kontaktu. Venujte teda veľkú pozornosť pri jeho zadávaní.
 
- Identifikačný údaj - zadajte osobný identifikátor, t.j. dátum narodenia, IČO, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Cudzinci môžu využiť MPSV, teda osobné číslo pridelené Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR.
 
- Email pre oznámenie - ide o kontakt určený iba pre potreby registra CZ.NIC, na ktorý sú zasielané notifikačné správy z ich systému o uskutočnených zmenách či presunoch kontaktu.
 
 
Odporúčame vždy vypĺňať iba pravdivé a aktuálne údaje (pri vymyslených údajoch kontaktu môže dôjsť k problémom pri riešení sporov o doménu, či dokonca k jej zrušeniu priamo zo strany registra CZ.NIC). Niektoré položky je možné v kontakte skryť (sú neverejné). Tieto skryté položky potom nebudú dostupné bežným užívateľom v databáze WHOIS.
 
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať požiadavku" bude daný kontakt okamžite vytvorený v registri CZ.NIC.