Vytvorenie nového NSSETU .cz domény

Ak si prajete pri doméne používať vlastný NSSET, je možné ho vytvoriť cez formulár dostupný na našich stránkach www.forpsi.sk. Dostanete sa k nemu nasledovne:
  1. Zobrazte si stránky www.forpsi.sk
  2. Kliknite na hornú záložku DOMÉNY.
  3. Kliknite v ľavom menu na odkaz "Správa .cz domén".
  4. Uprostred obrazovky kliknite na Vytvorenie sady nameserverov (NSSETu).
Priamy odkaz na Formulár.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Položky formulára:
 
NSSET ID - môžete si zvoliť ľubovoľný názov svojho NSSETU (napr. MOJSET). Jediné platné obmedzenie - ID NSSETU už nesmie v registri existovať. Povolené znaky sú písmena (a-z, A-Z) čísla (0-9) a špeciálne znaky pomlčka (-).
 
DNS - vpíšte jednotlivé DNS servery, ktoré budete chcieť pri doméne používať. Minimálny počet sú dva (primárny a sekundárny).
 
IP adresa - vo väčšine prípadov do políčka "IP adresa" nevypĺňajte nič. Ide tu o tzv. GLUE záznam. Tento záznam sa vypĺňa iba vtedy, ak má DNS server rovnaký názov ako doména (teda ak budete chcieť napr. pre mojadomena.cz použiť DNS server ns.mojadomena.cz). Ak má DNS server viac IP adries, oddeľte ich pomocou bodkočiarky (;) napríklad: 1.2.3.4;1.2.3.5 . IP adresy je možné zadávať vo formáte IPv4 i IPv6 - napr. 3FFF:23FE::1;224.0.0.1 .
 
Technický kontakt - ak už nejakú .cz doménu vlastníte, môžete ako technický kontakt zvoliť už existujúci kontakt z registra CZ.NIC. Ak zatiaľ žiadnu doménu nevlastníte, vytvorte nový kontakt pomocou odkazu "vytvoriť nový kontakt". Ak chcete uviesť viac kontaktov, oddeľte ich identifikátory pomocou bodkočiarky (;).

__________________________________________________
 
Technické testy - technické testy sady nameserverov sa uskutočňujú za účelom monitorovania stavu nameserverov, na ktoré sú delegované doménové názvy. Testy nemajú vplyv na zaradenie alebo vyradenie domény zo zóny.
 
Výsledky testov slúžia iba ako informácie pre správcu sady nameserverov alebo registrátora.
 
Technické testy predstavujú sadu jednotlivých testov, ktoré sú v určitom poradí aplikované na nameserver, ktorý je súčasťou nejakej sady nameserverov.
 
Každý test sa zameriava na testovanie jednej špecifickej veci (vlastnosti nameserverov).
 
Výsledkom testu je status:
  • Vyhovel testu
  • Nevyhovel testu
  • Výsledok neznámy
Posledný výsledok predstavuje stav, kedy test skončil neočakávanou chybou alebo výskytom neočakávaných okolností, ktoré zabránili vyhodnoteniu výsledku vyhovel/nevyhovel.
 
Tabuľka technických testov:
 
 
 
Názov testu je unikátne jednoslovné pomenovanie testu, ktoré vyjadruje testovaciu vlastnosť nameserveru. Závažnosť testu určuje, ako veľmi je podstatné zlyhanie v tom-ktorom teste. Niektoré testy sa zameriavajú na testovanie základných funkčností nameserverov a niektoré na väčšie detaily, ktorých nesplnenie vyložene neohrozuje delegáciu domény. Závažnosť je reprezentovaná stupnicou od 0 do 10. Vyššie číslo znamená väčšiu závažnosť testu. V úrovni 0 sa nenachádzajú žiadne testy, najvyššia využitá úroveň je v súčasnosti úroveň 6.
 
Defaultné nastavenie úrovne technických testov je 3.