Spôsoby autorizácie zmien domény .cz

Zmena registrátora domény, kontaktu, sady nameserverov - spôsob autorizácie: autorizačné heslo k danému objektu.
 
Zmena údajov domény (s výnimkou držiteľa domény) - spôsob autorizácie: autorizačné heslo k doméne.

Táto zmena zahŕňa: 
  • výmenu/pridanie/odobranie administratívneho kontaktu;
  • výmenu/pridanie/odobranie skupiny nameserverov.

POZOR: Táto zmena nezahŕňa zmenu držiteľa domény a zrušenie domény!
 
Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.
______________________________________________________________
 
Zmena držiteľa domény - spôsob autorizácie: úradne overený podpis pôvodného a nového držiteľa domény.
 
Zrušenie domény - spôsob autorizácie: úradne overený podpis súčasného držiteľa domény.
 
Zmena údajov kontaktu - spôsob autorizácie: autorizačné heslo ku kontaktu.
Táto zmena zahŕňa zmenu adresy, telefónneho čísla, emailu. Heslom nie je možné zmeniť názov spoločnosti (v prípade právnickej osoby), mena a priezviska (v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa). Heslom ku kontaktu nie je možné zmeniť identifikátor kontaktu.
 
Zmena údajov sady nameserverov - spôsob autorizácie: autorizačné heslo k sade nameserverov.

Táto zmena zahŕňa: 
  • zmenu/pridanie/odobranie nameserverov zo sady nameserverov;
  • pridanie/odobranie technického kontaktu sady nameserverov.