Je možné .cz doménu predčasne zrušiť?

Áno, sme schopní zaistiť predčasné zrušenie zaregistrovanej .cz domény. Na zmazanie domény .cz je potrebné poslať písomnú žiadosť s požadovaným dátumom vymazania. Žiadosť je potrebné potvrdiť úradne overeným podpisom držiteľa domény. Takto spracovaný dokument odošlite poštou na našu adresu:
 
INTERNET CZ, a. s.
Správa domén
Ktiš 2
384 03 Ktiš
Česká republika
 
 
Doména bude zmazaná v deň prijatia žiadosti alebo v deň, ktorý určí sám majiteľ na podpísanom dokumente. Zrušenie domény je uskutočňované bez náhrady registračného poplatku.