Zmena údajov domény .cz

Ak potrebujete uskutočniť zmenu údajov domény .cz, pri ktorej sme vedení ako oprávnený registrátor, je potrebné začať formulárom dostupným na našich stránkach. Dostanete sa k nemu takto:
  1. Zobrazte si stránky www.forpsi.sk
  2. Kliknite na záložku DOMÉNY.
  3. V ľavom menu kliknite na odkaz Správa cz. domén.
  4. Vpravo dole v poli Zmeny objektov kliknite na druhý odkaz Zmena údajov objektov (doména, kontakt, NSSET).

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.


 
Vo formulári vyberte typ objektu, ktorý potrebujete zmeniť (doména). Do určeného políčka vpíšte názov domény a kliknite na tlačidlo "Odoslať požiadavku".
V ďalšom kroku zadajte potrebné heslo k doméne - ak ho neviete, môžete si ho nechať zaslať na kontaktný email držiteľa alebo administratívneho kontaktu domény pomocou tlačidla neviem heslo.
 
 
 
Po zadaní príslušného hesla sa otvorí formulár, kde je možné zmeniť či odstrániť administratívny alebo dočasný kontakt pri doméne či zmeniť sadu nameserverov.
 
V prípade, že kontaktný email, na ktorý má byť zaslané autorizačné heslo, nie je dostupný, postupujte podľa návodu tu.