Akým spôsobom môžem službu Balíček / SuperBalíček vypovedať?

Formulár na podanie výpovede služby Balíček / Superbalíček je k dispozícii v administrácii zákazníckeho účtu, kde je služba vedená. Ak chcete Balíček / Superbalíček vypovedať, prihláste sa do zákazníckeho účtu na adrese:
 
 
V administrácii služby Webhosting si podľa názvu nájdete webhosting, ktorý chcete vypovedať. Kliknite naň a zobrazí sa okno s informáciami o službe. V tomto okne je odkaz výpoveď služby (viď obrázok). Keď na tento odkaz kliknete, zobrazí sa Vám okno s výpovedným formulárom.
 
 
 
 
Vo výpovednom formulári máte dve možnosti výpovede:
 
Zrušenie celej služby
 
Možnosť "zrušenie celej služby" si zvoľte v prípade, že budete chcieť na konci predplateného obdobia ukončiť celú službu (t.j. webhosting i registrovanú doménu). K dátumu exspirácie dôjde k zrušeniu celej služby Balíček. V deň exspirácie bude služba vypnutá a následne dôjde k zmazaniu z našich serverov. Pred dátumom exspirácie už neobdržíte upozornenie na možnosť predĺženia registrácie domény. Doména bude po uplynutí ochrannej lehoty uvoľnená k registrácii pre ďalších záujemcov.
 
Zachovanie domény
 
Ak budete chcieť zrušiť iba webhosting a registrovanú doménu si naďalej ponechať, zvoľte druhú možnosť "zachovanie domény". Touto voľbou bude k dátumu exspirácie zastavená prevádzka webhostingu a následne bude zmazaný. Doména registrovaná v rámci pôvodnej služby Balíček zostane zachovaná a pred exspiráciou obdržíte emailom upozornenie na blížiacu sa exspiráciu samotnej domény a možnosť jej predĺženia. Predĺženie si objednáte zo svojho zákazníckeho účtu v administrácii domén alebo cez odkaz uvedený v emaile. Na základe prijatej objednávky predĺženia obdržíte výzvu k platbe na vybrané obdobie, doména bude predĺžená po spracovaní platby za objednané predĺženie. K úplnému zrušeniu webhostingu dôjde 60 dní po dátume exspirácie. Počas tejto lehoty bude možné požiadať o obnovenie webhostingu ako samostatnej služby, obnovenie pôvodného Balíčka už možné nebude.