V čom sa líši služba Balíček od samostatného webhostingu?

Služba Balíček je komplexná služba, ktorá v sebe zahŕňa nielen webhostingovú časť - poskytnutie webového priestoru na našom serveri podľa objednanej varianty, ale tiež registráciu nového doménového názvu.
 
V rámci služby Balíček je možné zaregistrovať tieto domény (tld):
.sk, .cz, .eu, .cloud, .com, .net, .org, .biz alebo .info
 
Vzhľadom k povahe služby Balíček, v rámci ktorej je doména s webhostingovou časťou pevne spätá, je pri tejto službe obmedzená možnosť zmeny DNS serverov domény zaregistrovanej v rámci Balíčka (viac info tu). DNS servery sú poskytované výhradne Prevádzkovateľom. Pri samostatne registrovanej doméne je k dispozícii plná editácia DNS záznamov vrátane zmeny DNS serverov z administrácie zákazníckeho účtu.
 
Samostatný webhosting je možné využiť i pre inú doménu (napr. ak pôvodná doména exspiruje) formou premenovania - na rozdiel od služby Balíček, ktorá je viazaná na konkrétnu doménu.
 
Varianty webhostingov a varianty Balíčkov majú z hľadiska webhostingu totožné parametre, z tohto dôvodu názvy variánt Balíčkov vychádzajú z názvov variánt samostatných webhostingov. 
 
Balíček je možné pri predĺžení služby na ďalšie obdobie rozdeliť na dve samostatné služby - webhosting a doménu, ale opačný postup možný nie je. Naopak, obnova samostatného webhostingu po zrušení je do doby stanovenej v zmluvných podmienkach možná, ale obnova Balíčka, ako komplexnej služby, po jeho zrušení už možná nie je.