Čo znamená validácia pri doménach .co.uk, .org.uk, alebo .me.uk?

Hlavný správca NOMINET odosiela po registrácii domény .co.uk, .org.uk alebo .me.uk tzv. validačnú správu. Ide o email, kde majiteľovi domény hlavný správca zopakuje aktuálne kontaktné údaje, ktoré má správca vo svojej evidencii a následne si vyžiada doklad, ktorý tieto údaje overí a potvrdí.
 
Pri fyzickej osobe je potrebné danému správcovi poskytnúť nascanovaný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 
Pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné NOMINETu poslať nascanovaný výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra.
 
Až po zaslaní týchto dokladov je registrácia domén v poriadku dokončená.
 
Validačná správa má v predmete tento text: "Your domain registration - additional action required" a dorazí z emailu serviceapplications@nominet.org.uk.
 
V prípade akýchkoľvek komplikácií neváhajte kontaktovať doménové oddelenie (domain@forpsi.com).