Ako zmeniť DNS servery .co.uk, .org.uk alebo .me.uk domény?

Zmenu DNS serverov je potrebné objednať cez zákaznícku administráciu. Objednávka je následne odoslaná na doménové oddelenie k spracovaniu. V prípade, že sú nové DNS servery v poriadku a doména je na nich správne zanesená, uskutoční doménové oddelenie zmenu v databáze centrálneho registra. Po dokončení zmeny je majiteľ domény informovaný na kontaktný email, ktorý je nastavený v zákazníckej administrácii. Ak nie je doména správne zanesená na DNS serveroch, kontaktuje doménové oddelenie priamo majiteľa o danej komplikácii s požiadavkou na zmenu nastavení. Po prenastavení DNS serverov je potrebné späť kontaktovať doménové oddelenie o možnosti zmeny DNS serverov v registri.