Kto je hlavným správcom .co.uk, .org.uk alebo .me.uk domén?

Domény registrujeme cez registrátora Subreg.cz (Gransy). Hlavným registrátorom pre dané koncovky je spoločnosť NOMINET, ktorá schvaľuje registráciu domén a tiež priamo majiteľov domén kontaktuje v priebehu registračného procesu, a to vyžiadaním tzv. validácie kontaktu - teda potvrdením správnosti kontaktných údajov majiteľa.