Zmena NSSETU (DNS serverov) pri doméne .cz - mimo administráciu

Zmenu NSSETU pri doméne .cz je možné zadať vo formulári dostupnom na našich stránkach www.forpsi.sk. K formuláru na zmenu NSSETU sa dostanete takto:
  1. Zobrazte si naše stránky www.forpsi.sk
  2. Kliknite v hornej lište na záložku DOMÉNY.
  3. Kliknite v ľavom menu na odkaz Správa .cz domén.
  4. Na pravej strane v spodnej časti obrazovky kliknite na Zmena údajov objektu (doména, kontakt, NSSET).

Priamy príkaz na Formulár.
 
Vo formulárovom okne ponechajte typ objektu Doména a do prázdnej kolonky zadajte názov domény. Ďalej kliknite na "Odoslať požiadavku" a v nasledujúcom formulári zadajte príslušné heslo k doméne.
Pomocou odkazu neviem heslo si môžete nechať heslo znovu zaslať.

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.
______________________________________________________

______________________________________________________
 ________________________________________________________

V okne s detailmi domény, ktoré sa po zadaní hesla otvorí, zmažte pôvodné ID NSSETU (v kolónke "Sada nameserverov"). Zmazaný NSSET potom nahraďte požadovaným (novým) ID vášho NSSETU. Ak chcete pri doméne používať naše DNS servery, použite identifikátor "FORPSI". Kliknutím na "Odoslať požiadavku" sa uskutoční zmena NSSETU (pôvodný zmazaný NSSET bude nahradený novým vpísaným).

___________________________________________________________

Čo robiť v prípade, že ID NSSETU neviem a musím vytvoriť NSSET nový?
 
Ak NSSET neviete a potrebujete ho pred zmenou založiť, postupujte podľa tohto návodu tu.