Zmeny pri .cz doméne v prípade, že nie je kontaktný email domény dostupný.

V prípade, že je kontaktný email pri upravovanom objekte (doména, kontakt, NSSET) nedostupný a nedá sa naň zaslať autorizačné heslo, využite tento formulár CZ.NICu: https://www.nic.cz/whois/send-password/

 
Tu je možné nechať zaslať heslo k objektu (doména, kontakt, NSSET) na akýkoľvek iný dostupný email. Po vyplnení je vygenerovaný dokument .pdf, ktorý je potrebné s úradne overeným (alebo elektronickým) podpisom oprávnenej osoby (t.j. vlastník domény, kontaktu, atď.) zaslať na adresu CZ.NIC. Po doručení hesla na email je možné uskutočniť zmenu objektu cez formuláre FORPSI. Email sa totiž nezmení automaticky, ale je potrebné zmeniť ho prostredníctvom autorizačného hesla.
 
 
Pozor - transferom (preregistráciou) objektu medzi registrátormi je heslo vždy automaticky zmenené - tzn. ak chcete uskutočniť transfer objektu, pri ktorom nemáte dostupný email, odporúčame po doručení hesla CZ.NICom najskôr uskutočniť úpravu kontaktu pri súčasnom registrátorovi a až potom transfer.

Platnosť AUTH-ID je iba 14 dní.