Podporujú servery Javascript a Flash?

Áno, všetky naše webhostingové servery, vrátane staršej varianty PIDI, podporujú Javascript i Flash, pretože ide o skriptovanie na strane klienta.