Zálohy webu prístupné cez FTP

Ak máte aktivovanú službu "Zálohy webu", budú na FTP dostupné zálohy súborov z webového servera. V prípade, že váš variant webhostingu neobsahuje túto službu v cene, je možné ju objednať ako doplnkovú službu prostredníctvom autorizovanej žiadosti.
 
Zálohy sa uskutočňujú vždy v nočných hodinách, popis systému záloh nájdete v článku "Ako často sa uskutočňuje záloha dát".
 
Vedľa dennej sú k dispozícii i dve týždenné zálohy (napríklad z pondelka a štvrtka). 
 
Zálohy je možné stiahnuť po prihlásení sa k FTP. Ak je služba aktívna, objaví sa okrem štandardných priečinkov i priečinok backups-forpsi:
 
 
Po jej otvorení sa objaví priečinok so zálohami.
 
 
 
Pozn.: V závislosti na nastavení konkrétneho servera nemusí byť zálohovaný obsah adresárov "tmp" a "stat". Prístup k zálohám bol spoľahlivo overený z nasledujúcich FTP klientov:
 
Total Commander
Google Chrome
Mozilla Firefox
FileZilla
CuteFTP
SmartFTP
Krusader
lftp
gftp