Zmena operačného systému alebo servera

Zmenu webhostingového servera so zachovaním operačného systému (napr. z dôvodu prechodu na vyššiu verziu PHP či ASP.NET) je uskutočňovaná zadarmo. Zmena operačného systému webhostingu (napr. presun z variantu Windows na Linux) je spoplatnená čiastkou 8 € bez DPH. V oboch prípadoch je potrebné zaslať autorizovanú žiadosť cez kontaktný formulár.