Collation

Východiskovým nastavením na radenie záznamu (tzv. Collation) v našich MSSQL databázach je Czech_CI_AS (Czech_Case_Insensitive_Accent_Sensitive). V prípade, že požadujete iné nastavenie collation pre databázu, požiadajte o zmenu nastavenia zákaznícku podporu.