Ako zmeniť defaultnú znakovú sadu databázy

Na vytvorenie je znaková sada databázy nastavená defaultne na latin1_swedish_ci alebo latin2_general_ci. Ak máte v pláne využívať inú znakovú sadu (porovnávanie), bude potrebné ju už pred vytváraním nových tabuliek zmeniť. Ak by ste totiž nechali pôvodnú hodnotu, vytvárali novú tabuľku bez určenia znakovej sady na porovnávanie (čo sa veľmi často stáva pri skriptoch, ktoré vytvárajú tabuľky pre nejaký redakčný systém - len veľmi zriedka je tu definícia znakovej sady), bude automaticky prevzatá prednastavená a mali by ste neskôr problémy s importom a exportom dát.
 
Pre nastavenie sa prihláste na webové rozhranie webmysql.forpsi.com a kliknite na názov databázy (vľavo hore). Potom zo zoznamu v hornom menu vyberte tlačidlo "Úpravy" a nastavíte potrebnú znakovú sadu (viď obrázok).
 
 
Druhá možnosť je priamo spustiť SQL požiadavku na databázu (namiesto xxxxxx doplníte názov databázy).