Môžem optimalizovať alebo opravovať tabuľky v databáze?

Áno, po prihlásení na webmysql.forpsi.com máte možnosť označiť požadované tabuľky a výberom zo zoznamu (nachádza sa pod výpisom tabuliek) uskutočniť nasledujúce akcie:
  • Skontrolovať tabuľku (CHECK TABLE)
  • Opraviť tabuľku (REPAIR TABLE)
  • Optimalizovať tabuľku (OPTIMIZE TABLE)
  • Analyzovať tabuľku (ANALYZE TABLE)
Príkaz REPAIR a OPTIMIZE spúšťame vždy pri zálohovaní databáz. Ak sa dáta často menia, je vhodné ich pravidelné spúšťanie na príslušných tabuľkách (toto je možné uskutočňovať i cez php skript - v zátvorke v zozname sú i SQL príkazy na použitie v php skripte). Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach dokumentácie MySQL.
 
!!! POZOR !!! Spustením uvedených príkazov nedôjde k optimalizácii príkazov použitých pri generovaní Vašej webovej stránky. Ak sa Váš web načíta pomaly, je potrebné si overiť, či sú tieto príkazy správne zaindexované. To vykonáme spustením SQL príkazu EXPLAIN (pôvodný príkaz), napríklad:
 
 
 
EXPLAIN SELECT nadpis FROM clanky WHERE id = 1;
ktorý vráti:
 
+----+-------------+---------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-------------+
| id | select_type | table   | type  | possible_keys | key     | key_len | ref   | rows | Extra       |
+----+-------------+---------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | clanky  | ALL   | NULL          | NULL    | NULL    | NULL  | 8135 | Using where |
+----+-------------+---------+-------+---------------+---------+---------+-------+------+-------------+
 
- nie sú teda použité žiadne indexy a pri jeho vykonávaní sa prechádza celá tabuľka (8135 riadkov).
 
Po pridaní indexu v rozhraní webmysql.forpsi.com alebo pomocou SQL ALTER TABLE `clanky` ADD INDEX ( `id` );
 
vráti rovnaký príkaz EXPLAIN SELECT nadpis FROM clanky WHERE id = 1;
 
+----+-------------+--------+------+---------------+---------+---------+-------+------+-------+
| id | select_type | table  | type | possible_keys | key     | key_len | ref   | rows | Extra |
+----+-------------+--------+------+---------------+---------+---------+-------+------+-------+
|  1 | SIMPLE      | clanky | ref  | PRIMARY       | PRIMARY | 4       | const |    1 |       |
+----+-------------+--------+------+---------------+---------+---------+-------+------+-------+
 
-pri vykonaní príkazu sa už použije index stĺpca "id" a pristúpi sa iba k jednému riadku.