Poškodené kódovanie slovenčiny

Databáza MySQL založená na verzii 4.1 a vyššia poskytuje možnosť definovať znakovú sadu tabuľky a jej triedenie a dokonca i znakovú sadu na triedenie jednotlivých polí. Preto je potrebné po otvorení databázového spojenia serveru "oznámiť", v akom kódovaní bude komunikácia prebiehať. Popísané riešenie využite tiež v prípade, že sa Vami uložené dáta na výstupe skriptov zobrazujú s poškodenou diakritikou. 
 
Správanie servera nastavíte pomocou SQL príkazu SET a príkazu mysql_query(). Tento príkaz vložte najlepšie do skriptov, kde sa aplikácia pripája k databáze - v príklade sa pripojenie uskutočňuje PHP príkazom mysql_connect():
 
 
Kódovanie latin2 nahraďte Vami požadovanou znakovou sadou (cp1250, utf8, latin1,...). Viac informácií nájdete v manuáli pre danú verziu MySQL na http://www.mysql.com/.
 
Na nastavenie všetkých parametrov naraz môžete použiť tento jediný príkaz:
 
 
Pozor! PHP od verzie 5.6 má štandardne nastavené default_charset=UTF-8 a toto kódovanie posiela v hlavičke. Nastavenie v "meta charset" potom má nižšiu prioritu. Problém je možné vyriešiť výberom staršej verzie PHP alebo zmenou default_charset na PHP.