Môžem optimalizovať alebo opravovať tabuľky v databáze?

Áno, po prihlásení k phpPgAdmin máte možnosť označiť požadované tabuľky a výberom zo zoznamu (nachádza sa pod výpisom tabuliek) vykonať nasledujúce akcie:
  • VACUUM FULL tabulka ("vyčistí" tabuľku od prázneho alokovaného miesta a zmenší tak jej veľkosť)
  • VACUUM ANALYZE tabulka (budú aktualizované dáta pre optimizér a nasledná ďalšia query môže byť značne urýchlená)
Upozornenie: pri query VACUUM FULL môže dôjsť k spomaleniu práce s tabuľkou/databázou práve z dôvodu kompletného čistenia.

Od 29.06.2022 už tento typ databázy pre nové objednávky neponúkame.

 
Ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach www.postgresql.org