Podpora dynamickej voľby riadenia pre PostgreSQL

Podpora dynamickej voľby riadenia pre PostgreSQL je riešená pomocou pridaných funkcií
 
nls_string(text,text)vracia oktálnu hodnotu
 
a
 
nls_value(text,text) vrací bytea
 
kde prvý parameter je názov stĺpca, ktorý chceme použiť na triedenie
a druhý je kód locale korešpondujúci s lc_collate
 
Príklad:
 
 
vráti výsledky z tabuľky test zoradenej podľa stĺpca znak a sady cz_CZ.UTF8
 
Platí pre server c094us.forpsi.com

Od 29.06.2022 už tento typ databázy pre nové objednávky neponúkame.