Čo je to DNS?

DNS- Domain Name System - systém, ktorý prekladá doménové názvy na IP adresy. Počítače medzi sebou komunikujú pomocou IP adries. Tie sú však pre človeka zle zapamätateľné, a tak si vymyslel domény a vznikol systém DNS. Bežnému užívateľovi potom stačí zapamätať si doménový názov a DNS zariadi, že sa prehliadač spojí so správnym serverom a zobrazí Vami požadované stránky.
 
Ako DNS funguje? Každá doména má uvedené tzv. autoritatívne DNS servery, na ktorých sú uložené konkrétne DNS záznamy ukazujúce na nejakú IP adresu. Autoritatívne DNS servery sú uvedené tiež v Whois databáze.
 
Ako sa o nich Váš prehliadač dozvie? To je zobrazené na nasledujúcom obrázku.
 
 
Váš počítač má od poskytovateľa internetu pridelené tzv. lokálne DNS severy (hovorí sa im "kešovacie"). Prehliadač sa ich spýta, či poznajú IP adresu pre hľadanú doménu (na našom príklade pre adresu www.forpsi.eu). Server prehľadá svoju pamäť (cache), kde si dáta o IP adresách vždy na určitú dobu uchováva a ak ju nenájde, pýta sa ďalej.
  1. Spýta sa tzv. "koreňových" DNS serverov, či poznajú IP adresu pre doménu www.forpsi.eu. Koreňový DNS server však odpovie, že doménu www.forpsi.eu nepozná, ale vie, kto spravuje DNS záznamy pre doménu .EU a pošle nám tento údaj.
  2. Server informáciu použije a spýta sa jedného zo serverov pre doménu .EU, či nepozná IP adresu domény www.forpsi.eu. Tento server potom odpovie, že doménu www.forpsi.eu nepozná, ale vie, ktoré servery sú autoritatívne pre doménu forpsi.eu, a tie serveru pošle.
  3. Server opäť použije získanú informáciu a opýta sa jedného z autoritarívnych DNS serverov na doménu www.forpsi.eu. Tento server už pozná konkrétnu adresu a tú lokálnemu serveru vráti. Potom podá túto IP adresu späť nášmu prehliadaču. Tým splnil svoju úlohu.
  4. Prehliadač  potom kontaktuje priamo server pod danou IP adresou s požiadavkou na zaslanie webovej stránky a tie zobrazí na Vašom počítači.