DNS záznamy

Aby webhosting správne fungoval, je potrebné, aby bola doména nasmerovaná na zodpovedajúci webový a mailový server. Smerovanie sa vykonáva pomocou tzv. DNS záznamov. Existuje ich viac, ale najpodstatnejšie sú tieto:
 
  1. A - tu sa uvádza IP adresa webového servera - záznam, ktorý vykonáva priamy prevod doménového názvu na IP adresu.
  2. CNAME - alias ("rovnaké ako") - tu sa uvádza iný doménový názov, ktorý je ďalej prevedený na IP adresu.
  3. MX - server na doručovanie pošty - tu sa uvádza priorita a názov mailového serveru. Priorita je celé kladné číslo. Čím je číslo menšie, tým má záznam vyššiu prioritu. V praxi to znamená, že ak máte v DNS zázname uvedených viac mailových serverov, je mail doručovaný na server s najvyššou prioritou (najmenšie číslo v DNS zázname) a až v prípade, že tento server nie je dostupný, je mail doručovaný na ďalší server v poradí (s druhým najnižším číslom) - tomuto serveru sa väčšinou hovorí záložný a býva nakonfigurovaný tak, že sa následne snaží maily doručiť na mailový server s najvyššou prioritou.
Príklad (iba ilustračný):
 
domena.cz        A        81.2.194.136
local.domena.cz  A        127.0.0.1
domena.cz        MX       10 mxavas.forpsi.com
pop3.domena.cz   CNAME    pop3.forpsi.com
imap.domena.cz   CNAME    imap.forpsi.com
smtp.domena.cz   CNAME    smtp.forpsi.com
*.domena.cz      CNAME    domena.cz
 
(Najprv bude email doručený na server s vyššou prioritou - mail.domena.cz a ak tento nebude odpovedať, príde požiadavka na ďalší v poradí).