Ako nastaviť MX záznamy

MX záznam slúži k nasmerovaniu mailov na konkrétny mailový server.
 
Ak si potrebujete pri doméne, ktorá má naše DNS servery nastaviť MX záznamy, postupujte takto:
  1. prihláste sa na rozhranie https://admin.forpsi.sk pomocou svojho loginu a hesla
  2. kliknite si na ikonu domény a potom na danú doménu, pri ktorej si prajete meniť záznamy
  3. v nastavení domény si kliknite na možnosť "editácia DNS záznamov"
  4. pridajte MX záznamy podľa nižšie uvedeného postupu
MX záznamy obsahujú okrem názvu servera ešte číselnú prioritu (záznam s menším číslom má vyššiu prioritu než záznam s vyšším číslom).
Pri MX zázname je potrebné prioritu uviesť pod názvom servera, vyplňte ju do samostatného poľa s názvom "Priorita". Až do ďalšieho poľa s názvom "Hodnota" potom uveďte názov servera (bez medzery na začiatku a bez bodky na konci).
Výsledný záznam potom môže vyzerať takto: "domena.cz MX 10 mxavas.forpsi.com". Týmto spôsobom je potom možné do DNS pridať viac MX záznamov. Ak neviete názov, ale len IP adresu mailového servera, je možné si pomocou pridania jedného A záznamu. Napr. "posta.domena.cz A 81.2.195.200" a MX záznam nasmerovať na názov "posta.domena.cz". MX záznam by potom vyzeral takto: "domena.cz MX 10 posta.domena.cz".
 
Obrázkový postup nastavenia MX záznamu
 
1) otvorte si v administrácii správu svojej domény 
 
 
2) Kliknite na názov domény, pri ktorej chcete MX záznam nastaviť
 
 
3) Pri doméne si otvorte edtitáciu DNS záznamov
 
 
4) Pridajte záznam podľa obrázka a podľa návodu popísaného vyššie (na pridanie záznamu kliknite na "pridaj")