Čo je to FTP?

Skratka FTP znamená File Transfer Protocol. Je to protokol, ktorý sa používa na prenos a prácu so súbormi na vzdialenom počítači. Ďalšie podobnosti môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.
 
Na využitie tejto služby je potrebné mať na svojom počítači nainštalovaného klienta pre FTP, pretože služba je koncipovaná ako klient-server. Vo väčšine operačných systémov je už tento klient bežnou súčasťou, ale iba vo svojej najjednoduchšej podobe, ako riadková aplikácia ovládaná niekoľkými jednoduchými príkazmi. Samozrejme, existujú i špecializované programy.