Total Commander je Shareware, pri ktorom sa poskytuje 30 denná skúšobná lehota a potom je potrebné program zaregistrovať. Pripojenie k FTP sa vytvorí takto:
 
1. menu Sieť ---> FTP - nové pripojenie...
 
 
2. Vložíme názov servera, prihlasovacie meno a heslo (príde v Záverečnej správe)
 
 
3. A ste pripojení. V pravom okne je zoznam adresárov na FTP (webové stránky sa nahrávajú do adresára www).
 
 
4. Akonáhle je práca hotová a chcete sa odpojiť, ponúkne Total Commander možnosť uloženia relácie. Názov je možné zvoliť ľubovoľne. Do Úpravy pripojenia sa dostanete cez menu Sieť ---> FTP - pripojiť sa... (Ctrl+F) a zobrazí sa nasledujúca tabuľka:
 
 
5. Na prípadné zobrazovanie skrytých súborov deaktivujte pri verzii novšej ako 7.55 používanie príkazu MLSD na vylistovanie obsahu zložiek. Prejdite na kartu "Upresniť" (viď obrázok vyššie) a zrušte zakliknutie voľby "Na výpis služieb použiť príkaz MLSD"