Nastavenie práv cez Midnight Commander

POZOR: toto platí LEN pre linuxové servery. Na serveri s Windows tento postup nie je možné použiť.
 
Ako príklad použijeme adresár test, ktorý má nastavené práva 755 (práva zápisu adresára - ak bol vytváraný cez FTP, tak FTP vlastníka). Aby sa dalo zapisovať cez skript (php skripty sú spúšťané pod Apachom - potom je potrebné povoliť práva zápisu i pre "ostatné" - čo znamená práva aspoň 757).
 
V tomto prípade nastavíme práva iba jedného adresára (rovnaký princíp je i so súborom).
 
 
 
Prejdeme do menu (klávesová skratka F9 - ak už menu nemáte zobrazené) a vyberiete z ponuky Súbor ---> chmod (k dispozícii je i klávesová skratka "Ctrl-x" a potom stlačiť klávesu "c"
 
 
 
 
Objaví sa tabuľka, kde môžeme zmeniť práva pre vybraný súbor/adresár
 
 
 
Po vybraní Nastav a stlačením Enter sú práva nastavené.
 
 
 
 
Podobný postup je pri nastavení práv viacerých súborov/adresárov. Postup je úplne rovnaký, len sa označí viac súborov naraz. Všetky súbory v aktuálnom adresári naraz sa označia stlačením * (hviezdičky). Adresáre + selektívne súbory označte klávesou Insert.
 
 
 
Ďalší postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, len sa práva nastavia cez voľbu Nastaviť všetko