Nastavenie práv cez Total Commander

POZOR: návod platí LEN pre linuxové servery, pre windows tento postup nie je možné použiť.
Ako príklad použijeme adresár test, ktorý má nastavené práva 755 (práva zápisu pre vlastníkov adresára - ak bol vytváraný cez FTP, tak FTP vlastníka). Aby sa dalo zapisovať cez skript (php skripty sú spúšťané pod Apachom - tak je potrebné povoliť práva zápisu i pre "ostatné" - čo znamená práva aspoň 757).
 
 
Kliknite na názov súboru/adresára, pri ktorom chcete zmeniť práva a pokračujete do ponuky Súbory ---> Zmena atribútov...
 
 
z tabuľky vyberte potrebné práva
 
 
Týmto sú práva nastevené. Môžete takto upravovať i práva súborov.
 
 
 
V prípade nastavenia práv pre viacero súborov alebo adresárov postupujete podobne, len sa označí viac súborov. Označenie všetkých súborov v aktuálnom adresári je možné cez klávesu * (hviezdička) alebo postupne klávesou Insert, prípadne štandardnými cestami na označenie viacerých súborov.
 
 
Práva sa nastavia buď zakliknutím alebo priamo napísaním kódu - v tomto prípade 646
 
 
 
 
 
Druhá možnosť je do príkazového riadka Total Commandera napísať príkaz chmod práva adresár alebo chmod práva súbor (viď obrázok).
 
 
Po odoslaní príkazu klávesou Enter sa objaví potvrdzujúce okno:
 
 
Práva boli i v tomto prípade zmenené.
 
POZOR: Takto nie je možné meniť práva viacerých súborov. Nefunguje príkaz chmod767 *.jpg a podobne.