Povolené direktivy v .htaccess

Na linuxových serveroch je spoločne s mod_rewrite povolené využívať nasledujúce skupiny direktív:
  • Indexes
  • AuthConfig
  • FileInfo
  • Limit
Podrobnosti ku každej zo skupín nájdete v dokumentácii.